PEDAQOJİ FAKÜLTƏ

FAKÜLTƏ HAQQINDA

Pedaqoji fakültə 1984-cü ilin sentyabr ayında təşkil olunmuş, “İbtidai təhsil və məktəbəqədər tərbiyə” fakültəsinin bazası əsasında 1996-cı ildə yaradılmışdır.

Pedaqoji fakültənin binası 2012-ci ilin sentyabr ayında bir mərtəbə də artırılaraq tam yenidən təmir olunub istifadəyə verilmişdir.

Fakültədə üç ixtisas üzrə müəllim kadrları hazırlanır.

Fakültədə 1 görüntülü otaq, 5 proektor otağı, 1 elektron imtahan otağı (29 komputer) tələbələrin istifadəsindədir.

“Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi” ixtisasına tələbə qəbulu 1994-cü ildən bu günədək davam edir və mülki-müdafiə çağırışaqədərki hazırlığın tədrisi metodikası kabinələri fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə bu ixtisas üçün açıq şəraitdə sıra təlimi dərslərini tədris etmək üçün yeni təlim meydanı, Atıcılıq dərslərini yüksək səviyyədə keçmək üçün  isə yeni atıcılıq otağı da tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

“Texnologiya müəllimliyi” ixtisasına tələbə qəbulu 2012-ci il tarixdən aparılır. Hazırda bu ixtisasın fakültədə yetərincə maddi texniki bazası var. Belə ki, “Ağac və metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” labarotoriyası, “Tikiş praktikumu”, “Toxuculuq kabinəsi”, “Kulinariya”, “Xalçaçılıq”, “Dekorativ təsviri sənət kabinəsi” və “Məişət adət ənənələri və milli geyim kabinəsi” yüksək avadanlıqlarla təchiz olunub tələbələrin istifadəsindədir.

“Bədən tərbiyəsi və idman” ixtisasına tələbə qəbulu 2000-ci il tarixdən 2020-ci il tarixədək aparılmış. 2020-ci ildən isə “Məşqçilik” ixtisası kimi davam etdirilir.

Fakültəmizin idman ixtisasları üçün də maddi texniki imkanlarımız böyükdür.

2009-cu ildə böyük və bütün imkanlara malik olan idman  kompleksi tikilib idmançıların ixtiyarına verilib. Burada Voleybol, Bosketbol, Badminton, Stolüstü tennis, Güləş zalı, Boks meydançası, Trinojor otağı fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə fakültə və universitet idmançılarının ixtiyarında 1 böyük futbol və mini futbol meydançaları da vardır.

Fakültədə “Məktəb tarixi” kabinəsi, “İdman muzeyi”, “Əl işləri” muzeyi də fəaliyyət göstərir.

Yuxarıda göstərilən kabinə, muzey, labolatoriyalardan başqa kompyuterlərlə təmin olunmuş 16 tədris auditoriyasıda tələbələrimizin xidmətindədir.

Fakültə dekanı: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli Heydər oğlu Əliyev

Dekan müavini: İnci Azər qızı Adilzadə

Akademik məsləhətçi (tyutor): Nəcməddin Bayram oğlu Cəfərov

Akademik məsləhətçi (tyutor): Rumiyyə Nemət qızı Piriyeva

Kompüter operatoru: Xavər Ələkbər qızı Yusifova

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

Məşqçilik (əyani və qiyabi şöbələr)

Bədən tərbiyəsi və idman qiyabi şöbə

Fiziki tərbiyə və çağırışaqərki hazırlıq müəllimliyi

Texnologiya müəllimliyi

Faklütənin tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Pedaqogika və psixologiya

“İbtidai sinif, məktəbəqədər və texnologiya”

Bədən tərbiyə və idman

Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə

 

Kafedralar

Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrası 22 sentyabr 1970-ci il tarixdə yaranmışdır. “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası yarandığı dövrdən universitetin ictimai-siyasi, elmi-pedaqoji həyatında mühüm rol oynamış, təlim-tərbiyə işlərinin əhəmiyyətli iştirakçısı olmuşdur. Tədris işinin yüksək səviyyədə qurulması, tələbələrin ixtisaslı müəllim kadrları kimi hazırlanması onların yetkin vətəndaş kimi formalaşması və digər xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlər kafedranın başlıca funksiyası, ümdə vəzifələri kimi həmişə diqqətdə saxlanılmış gələcək müəllimlərin pedaqoji-psixoloji hazırlığının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə mühazirə və seminar məşğələlərinin dövrün tələblərinə uyğun yüksək səviyədə qurulmasına, elmin konfrans, simpozium, təlim, forum və vebinarların keçirilməsinə ciddi fikir verilmişdir.

Kafedra müdiri: Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Taleh Fərman oğlu Xəlilov

Laborant: Tünzalə Rəşid qızı Əliyeva

Pedaqogika və psixologiya kafedrasının nəzdində “Məktəb tarixi” kabinəsi də fəaliyyət göstərir.

Kabinə müdiri: Kübra Ramiz qızı Quliyeva

Kafedranın missiyası: Ümumbəşəri dəyərləri mənimsəyən, milli ruhda yetişən və hərtərəfli inkişaf edən peşəkar kadrların hazırlanması.

Kafedranın vizyonu: Daim inkişaf edən, təkmilləşən və yenilikçi kafedra olaraq regionun təhsil məkanında lider kafedraya çevrilmək.

Dəyərlər:

– İnnovativlik;

– Yaradıcılıq;

– Mükəmməllik;

– Milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq.

Hədəflərimiz:

– Yüksək səviyədə təlimlər keçirilməsi;

– Elmi-texnoloji məsələləri anlamaq üçün zəruri olan əsas konsepsiyaların mənimsənilməsinə imkan verən təhsil proqramlarının hazırlanması və tətbiq edilməsi;

– Problem həll etmə, təcrübə və arşdırmaya əsaslanan tədris metodlarından istifadə edilməsi;

– Araşdırma və təcrübə ilə zəngin elmi ətraf mühitin yaradılması və inkişaf etdirilməsi.

“Pedaqogika və psixologiya”  kafedrasında  12 nəfər professor-müəllim heyəti və 2 nəfər tədrisə köməkçi heyət çalışır. Onlardan 11 nəfəri fəlsəfə doktoru (1 nəfəri  professor, 6 nəfəri dosent, 3 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri müəllim), 1 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri laborant, 1 nəfəri isə kabinə müdiridir.

  Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1  Taleh Xəlilov Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2 Vəli Əliyev Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 Gültac Əliyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
4 Vahid Rzayev Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
5 Salatın Hacıyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
6 Nəzakət Yusifova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
7 Sevda Kərimova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
8 Sevinc  Orucova Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
9 Mehparə Əhmədova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
10 Quliyev Çapay Qadir oğlu Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
11 Solmaz Bayramova Baş müəllim
12 Solmaz Cabbarova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
13 Tünzalə Əliyeva Laborant
14 Kübra Quliyeva Kabinə müdiri

 

İbtidai sinif, məktəbəqədər və Texnologiya kafedrası

1995-ci ildə Naxçıvan  Dövlət Universitetində Fənlərin tədrisi metodikası kafedrası  yaradılmışdır. 2012-cü ildən kafedranın adı deyişilərək “Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi” kafedrası adlandırılmışdır. Hal-hazırda həmin kafedrada  9 nəfər müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4 nəfər dosent,  5 nəfər fəlsəfə doktoru, 1 nəfər baş müəllim, 1 nəfər müəllim, 3 nəfər 0,5 ştat müəllimdir.

Naxçıvan  Dövlət Universitetin rektorunun əmri ilə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı 2019-cu ilin mart ayından etibarən “İbtidai sinif, məktəbəqədər və texnologiya” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

1.     Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı – Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2.     Əsədullasoy Mehriban Adıgözəl qızı   Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3.     Seyid Surə Namidar qızı – Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

4.    Quliyev Nizami Zülfəli oğlu – Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

5.    Hacıyeva Fatma Ramiz qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

6.    Bağırov Rövşən Asif oğlu – Baş müəllim

7.    Tağıyeva Rəsmiyyə Hüseyn qızı – Müəllim

8.    Adilzadə İnci Azər qızı – 0,5 ştat müəllim(Dekan müavini)

9.    Əliyeva Şəbnəm Əli qızı– 0,5 ştat müəllim

    10.Məmmədova Akay Hüseyn qızı- Baş laborant

    11. Sadıxova Yeganə Yunis qızı- Kabinə müdiri

    12. Cəfərova Vüsalə Fəxrəddin qızı- Kabinə müdiri

    13. Mustafayeva  Tərlan Fizuli qızı-Preparator

    14. Əliyeva Nigar Tofiq qızı- Preparator

    15.Qasımova Fidan Fərrux-Paltarsaxlayan

 

 

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

Naxçıvan   Dövlət Universitetinin   (Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 1967- ci ildə  fəaliyyətə başlamışdır. Bu zaman bir Bədən tərbiyə müəllimi  olmuşdur.  1972-ci ildə noyabr ayının 1-də “Mülkü Müdafiə və Bədən tərbiyə” kafedrası yaradılmış və Hüseynov Xalid Lətif oğlu  müdir təyin olunmuşdur. 1979-cu ildə  Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına Bağırov İsrafil Məmmədəli oğlu  müəllim təyin edilmişdur. Həmin dövrdən dövlət proqramı əsasında, məcburi dərs formasında keçirilən bədən tərbiyəsi dərsləri ilə yanaşı filial direktorluğunun 01 oktyabr 1970-ci il tarixli əmrinə əsasən filialda stolüstü tennis, futbol, basketbol, voleybol, gimnastika üzrə dərsdənkənar məşğələlər təşkil edilmişdir. Bu məşğələlərə rəhbərlik Hüseynov Xalid Lətif oğlu  və Bağırov İsrafil  Məmmədəli oğlu rəhbərllik etmişdir.   1986- cı ildən Məmmədov Nizami İmaməli oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının  müdiri işləmişdir. 2000-ci ildən  Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu Fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrasına, Kazımov İntiqam Hacı oğlu isə Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına müdir təyin edilmişdir. Sonra isə kafedralar Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası adı altında  birləşdirilmiş, haliyyədə həmin kafedraya  Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu rəhbərlik edir.

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin rektorunun əmri ilə  Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına Tağıyev Əvəz Zeynalabdın  oğlu dosent  əvəzi  2016 -cı ilin  iyun ayından etibarən “ Bədən tərbiyəsi və idman” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

 

  Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1  Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu Baş müəllim
2 Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 İsmayılov Xəqani  Eldar oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4 Rəhimov Cavanşir Həmzə oğlu Dosent
5 Vəliyev Yusif Nəriman oğlu Dosent
6 Babayev Həsən Abbas oğlu Dosent
7 Əliyev Nazim Bəhlul oğlu Baş müəllim
8 Əliyev Seymur Həsən oğlu Baş müəllim
9 Əliyev Hümbət Mehrac oğlu Baş müəllim
10 Hüseynova Kifayət Yunis qızı Baş müəllim
11 Həsənov Turan Məmməd oğlu Müəllim
12 Məmişova Gilə Nəsrəddin qızı Laborant

 

   ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

Naxçıvan   Dövlət Universiteti   (Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 1967- ci ildə  fəaliyyətə başlamışdır. 1972-ci ildə noyabr ayının 1-də Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə “Mülkü Müdafiə və Bədən tərbiyəsi” kafedrası yaradılmış və Hüseynov Xalid Lətif oğlu  müdir təyin olunmuşdur. Ondan sonra isə 1994- cü ilə kimi Həsən Bayramov  Mülki müdafiə kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Həsən Bayramovdan sonra kafedra müdiri Xəqani həkim, Mehman Allahverdiyev, Cavanşir Zeynallı və 2007 ci ilin noyabr ayından Dosent Rzayev Oktay Rza oğlu, 2023-cı ilin   iyun ayından Dosent Əlixanov Valeh Məmməd oğlu  kafedraya rəhbərlik edir. Həmin dövrdən dövlət proqramı əsasında, məcburi dərs formasında keçirilən Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları fənləri kafedrada tədris olunur.

Naxçıvan  Dövlət Universiteti rektorunun əmri ilə  Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə kafedrasına 2023-cı ilin   iyun ayından  Dosent Əlixanov Valeh Məmməd oğlu  rəhbərlik edir.

  Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1 Valeh Məmməd oğlu Əlixanov Kafedra müdiri, Dosent
2 Vidadi Kərim oğlu Salmanov Baş müəllim
3 Cavanşir Abbasəli oğlu Zeynallı Baş müəllim
4 Nazim Əsgər oğlu Həsənov Baş Müəllim
5 Oktay Rza oğlu Rzayev Dosent
6 Pərviz Rəşad oğlu Allahverdiyev Baş müəllim
7 Nazirə Vüqar qızı Qənbərova Laborant

 

Elmi Şura

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Elmi Şurası 1984-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. Şura hər tədris ilinin başlanğıcında rektorun müvafiq əmri ilə fakültə şurasının iş planı təsdiq olunur.

Fakültə Şurasının iclasları ildə 11 dəfə olmaqla hər ay üzvlərin iştirakı ilə iclaslarını vaxtı-vaxtında keçirir. Şuranın ildə 2 dəfə də genişləndirilmiş iclası keçirilir. Bu iclaslarda iş planına uyğun olaraq gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunur və qərar qəbul edilir.

 Pedaqoji fakültənin Elmi şurasının üzvlərinin Tərkibi:

Adı, soyadı və ata adı

 Elmi dərəcəsi, elmi adı və vəzifəsi

1.Əliyev Vəli Heydər oğlu              Fakültə decani,  “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının dosenti,

                                                            pedaqogika üzrə   fəlsəfə doktoru, Sədr                           

2.Adilzadə İnci Azər qızı               “İbtidai sinif, məktəbəqədər və texnologiya” kafedrasının 0,5 ştat  

                                                            müəllimi,  Tədris işlər üzrə dekan müavini, sədr müavini                                                                                                                                                                                  

3. Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı-Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi kafedrasının   

                                                             dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Fakültənin Elmi  

                                                             Məsləhətçisi, Elmi katib                                                                                                          

4. Xəlilov Taleh Fərman oğlu        -    Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri

                                                             Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent, Üzv

5. Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı – “İbtidai sinif, məktəbəqədər və texnologiya” kafedrasının müdiri,  

                                                                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Üzv                                                                             

6. Tağıyev Əvəz Zeynalabdin oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiri, Naxçıvan Muxtar

                                                                  Respublikasının Əməkdar Bədən tərbiyəsi və idman xadimi,Üzv

7. Əlixanov Valeh Məmməd oğlu    Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki 

                                                             Müdafiə kafedrasının müdiri, Üzv

 

8. Mahmudov Murad Pərviz oğlu -     Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ixtisası

                                                           üzrə II kurs tələbəsi,  Fakültə Tələbə Elmi   Cəmiyyətinin Sədri- Üzv

                                                                        

                                                                        Seçki əsasında üzv olanlar      

1. Rzayev Oktay Rza oğlu –                 Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki 

                                                                 Müdafiə kafedrasının dosenti, Üzv

2. Salmanov Vidadi Kərim oğlu -        Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki Müdafiə kafedrasının baş  

                                                             müəllimi, Fakültə Müəllim Həmkərlar Təşkilatının Sədri, Üzv

3. Cəfərov Nəcməddin Bayram oğlu  Pedaqoji fakültənin Akademik məsləhətçisi, Üzv

4. Əhmədova Mehparə Kamran qızı - “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının müəllimi, pedaqogika    

                                                               üzrə fəlsəfə doktoru, Gənc Müəllimlər Təşkilatının Sədri, Üzv 

5. Bayramova Solmaz Musa qızı -      Xanım Qızlar Təşkilatının Sədri, Üzv

6. Talverdiyev Ramiz Ceyhun oğlu-   Məşqçilik ixtisası ixtisası üzrə II kurs tələbəsi, üzv                                                                      

7. Ramazanov İsmayıl Soltan oğlu  -    Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi

                                         ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi, Fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, Üzv

8. Cavadov Samir Tofiq oğlu -            Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ixtisası

                                                     üzrə III kurs tələbəsi,  Fakültə Tələbə Həmkarlar Təşkilatının Sədri, üzv

 

9. Məmmədov Abbas Hafiz oğlu -    Məşqçilik ixtisası ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi,

                                                           Fakültə Tələbə İdman Şurasının Sədri, üzv