Ödəniş Planları

 

Universitetdə əcnəbi vətəndaşların təhsili ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Təhsil haqqı  təhsilin pilləsindən, formasından  və ixtisaslardan asılı olaraq fərqlənir.

Bakalavriat:
Naxçıvan Dövlət Universitetində əcnəbi tələbələr üçün təhsil haqqının
M   Ə  B  L  Ə  Ğ  İ
Sıra №-si İxtisasın adı İllik təhsil haqqı      (manatla)
Bakalavriat
1 Tibb 5000
2 İctimai səhiyyə 5000
3 Stomatologiya 5000
4 Əczaçılıq 5000
5 Tibb (tədris ingilis dilində) 5000
6 Psixologiya 3000
7 Biologiya müəllimliyi 2000
8 Coğrafiya müəllimliyi 2000
9 Baytarlıq təbabəti 3000
10 Torpaqşünaslıq və aqrokimya 2000
11 Kimya 2000
12 Coğrafiya 2000
13 Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın katastrı 2000
14 Biologiya 2000
15 Kimya müəllimliyi 2000
16 Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 2000
17 Texnologiya müəllimliyi 2000
18 Məşqçilik 2000
19 Hüquqşünaslıq 5000
20 Sosial iş 2000
21 Fəlsəfə 2000
22 Regionşünaslıq (Avropa üzrə) 2000
23 Maliyyə 2000
24 Beynəlxalq münasibətlər 2000
25 Dövlət və ictimai münasibətlər 2000
26 Turizm işinin təşkili 2000
27 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 2000
28 Mühasibat 2000
29 İqtisadiyyat 2000
30 İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində) 2000
31 Marketinq 2000
32 Menecment 2000
33 Beynəlxalq ticarət və logistika 2000
34 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimliyi 2000
35 Tarix müəllimliyi 2000
36 Jurnalistika 2000
37 Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 2000
38 Muzey,arxiv işi və abidələrin qorunması 2000
39 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) 2000
40 Tarix 2000
41 Filologiya (Fars dili və ədəbiyyatı) 2000
42 Xarici dil müəllimliyi  (ingilis dili ) 2000
43 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) 2000
44 Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) 2000
45 Xarici dil müəllimliyi  (rus dili ) 2000
46 Tərcümə (İngilis Azərbaycan dilləri ) 2000
47 Riyaziyyat  müəllimliyi 2000
48 Fizika müəllimliyi 2000
49 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 2000
50 Fizika 2000
51 Riyaziyyat 2000
52 Musiqişünaslıq 3000
53 İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) 3000
54 İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) 3000
55 İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər ) 3000
56 İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri ) 3000
57 Aktyor sənəti 3000
58 Musiqi müəllimliyi 3000
59 Təsviri incəsənət müəllimliyi 3000
60 Dirijorluq  (sahələr üzrə) 3000
61 Rəngkarlıq 3000
62 Vokal sənəti (sahələr üzrə) 3000
63 Energetika mühəndisliyi 2000
64 Nəqliyyat  mühəndisliyi 2000
65 Ekologiya mühəndisliyi 2000
66 Kompüter mühəndisliyi 2000
67 Memarlıq 3000
68 İnformasiya texnologiyaları 2000
69 Elektrik və elektronika mühəndisliyi 2000
70 Meliorasiya mühəndisliyi 2000
71 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 2000

 

Magistratura:

 

  Magistratura İllik təhsil haqqı (manatla)
1 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
2 Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili) 2500
3 Dilşünaslıq  (ingilis dili) 2500
4 Dilşünaslıq (rus dili) 2500
5 Dilşünaslıq (alman dili) 2500
6 Dilşünaslıq (fransız dili) 2500
7 Dilşünaslıq (ərəb dili) 2500
8 Dilşünaslıq (fars dili) 2500
9 Azərbaycan ədəbiyyatı 2500
10 Azərbaycan dili 2500
11 Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
12 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
13 Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi 2500
14 Sosial  pedaqogika 2500
15 Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq 2500
16 Mətbuat tarixi 2500
17 Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
18 Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı 2500
19 Türk dünyası tarixi 2500
20 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 2500
21 Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 2500
22 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi 2500
23 Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya 2500
24 Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 2500
25 Dövlət hüququ 2500
26 Mülki və təsərrüfat hüququ 2500
27 Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi 2500
28 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası 2500
29 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 2500
30 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 2500
31 İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə) 2500
32 Musiqi tənqidi 2500
33 Etnomusiqişünaslıq 2500
34 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 2500
35 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 2500
36 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2500
37 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədrisi ingilis dilində) 2500
38 Strateji idarəetmə 2500
39 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
40 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
41 Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
42 Yarımkeçiricilər fizikası 2500
43 Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
44 Fiziki kimya 2500
45 Qeyri-üzvi kimya 2500
46 Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
47 Botanika 2500
48 Bitkilərin genetikası və seleksiyası 2500
49 Onurğasızlar zoologiyası 2500
50 Biotexnologiya 2500
51 Torpaqşünaslıq 2500
52 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
53 İqtisadi  və sosial coğrafiya 2500
54 Elektrik şəbəkə və sistemləri 2500
55 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi 2500
56 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 2500
57 İdarəetmədə informasiya sistemləri 2500
58 İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi 2500
59 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
60 Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması 2500
61 Şəhərsalma 2500
62 Baytarlıq cərrahiyəsi 2500
63 Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma 2500
64 Turizm və sosial mədəni servis xidməti 2500
65 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 2500
66 Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 2500
67 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 2500
68 Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 2500
69 Sinxron tərcümə ( İngilis dili) 2500
70 Həndəsə 2500
71 Cəbr və topologiya 2500
72 Riyazi analiz 2500
73 Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası 2500
74 Ümumi psixologiya 2500
75 Toksikoloji kimya 2500
76 Biznesin təşkili və idarə edilməsi ( Bank işi üzrə) 2500

 

Doktorantura:

 

Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası

Ümumi iqtisadiyyat

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsiln tarixi

Musiqi sənəti

Sosial fəlsəfə

Mikrobiologiya

Ümumi fəlsəfə

Analiz və funksional analiz

Təlim və tərbiyyə nəzəriyyəsi və metodikası

Ümumi tarix

 

Rezidentura:

 

    Anesteziologiya və reanimatologiya
     Ümumi cərrahiyyə
     Ürək-damar cərrahiyyəsi
     Otoroinorinqologiya
     Urologiya
     Oftomologiya
     Mama ginekologiya
     Terapiya
     Yoluxucu xəstəliklər
     Fitiziotriya
     Patoloji anatomiya
     Pediatriya
     Stomotologiya
     Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
     Laborotoriya işi
     Epidemologiya

 

Qeyd №1: Əcnəbi doktorantlar(fəlsəfə və elmlər doktorluğu üzrə) üçün illik təhsil haqqı məbləği 2500 AZN müəyyənləşdirilir.

Qeyd №2: Rezidentura təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alan əcnəbi tələbələrin illik təhsil haqqı məbləği 6000 AZN müəyyənləşdirilir.

Qeyd №3: Hər bir ixtisasın hazırlıq dinləyiciləri üçün ödəniş haqqı müvafiq ixtisasın təhsil haqqı məbləği ilə eyni müəyyənləşdirilir.

Qeyd №4: Qeyd olunan təhsil haqqı məbləğləri 1 mart 2023-cü ildən sonrakı dövr üçün universitetə qəbul olunan hazırlıq dinləyiciləri və əcnəbi tələbələr ilə üçün nəzərdə tutulub.

 

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

 

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 2280
E-poçt: info@ndu.edu.az
iro@ndu.edu.az
xtd@ndu.edu.az