Nəşriyyat

Naxçıvan Dövlət Universitetində nəşriyyat 1997-ci ildə rəsmi qeydiyyata alınaraq fəaliyyətə başlamışdır. Nəşriyyatın ən müasir poliqrafiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş mükəmməl mətbəəsi vardır.
Nəşriyyat monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləri və metodik vəsaitlər nəşr edir.
Tədris prosesi ilə əlaqədar bütün materiallar (jurnallar, blanklar, formalar və fənn proqramları) bu nəşriyyatda nəşr edilib struktur bölmələrə çatdırılır. Həmçinin  “Elmi əsərlər” jurnalı və “Fikir” informasiya bülleteni habelə elmi konfransların materialları da  “Qeyrət” nəşriyyatında çap olunur.


 
1 vakant Direktor
2 Kazımov Vidadi Həsən oğlu Mətbəə müdiri
3 Ələkbərova Münəvvər Cavanşir qızı Redaktor
4 Rəhimova Zəhra Oktay qızı Redaktor
5 Abbasova Sahilə Əsgər qızı Qrafik dizayner
6 Əlizadə Sitarə Hüseyn qızı Aparıcı korrektor
7 Məmmədova Zərri Aqil qızı Aparıcı korrektorr
8 Həsənova Nərgiz Tarverdi qızı Texniki korrektorr