Əcnəbi müəllimlər

Naxçıvan Dövlət Universitetində 2023-2024-cü tədris ilinin birinci semestrində təlim, tədris və tədqiqat fəaliyətlərinə cəlb edilmiş əcnəbi müəllimlərimiz

2023-2024-cü tədris ilinin birinci semestrində universitetdə təlim,tədris və tədqiat fəaliyyətləri ilə məşğul olmaq dünyanın dörd ölkəsindən 8 nəfər əcnəbi professor/müəllim heyəti  universitetdə kadr potensialının artırılması, xarici təcrübənin öyrənilməsi, tədqiqat bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi və universitetlər arası akademik əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə dəvət edilmişdir.

Xəlil Kələntər
Bax
Erkut Attar
Bax
Cengiz Ara
Bax
Hayri Sayı
Bax

 

Rüya Şamlı
Bax
İlyas Yolbaş
Bax
Mürsel Karabacak
Bax
Mehmet Uğur
Bax