TARİX-FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

Tarix filologiya fakültəsi 1967-ci ildə yaranmışdır. Tarix-filologiya fakültəsi 1995-ci ildən Tarix, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, hüquqşünaslıq, kitabxanaçılıq, tarix və əlavə hüquq müəllimliyi təhsil ixtisasları fəaliyyət göstərmişdir. Hüquqşünaslıq ixtisası 1998-ci ildə İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin tabeliyinə verilmişdir.

Fakültədə Azərbaycan dilçiliyi, Azərbaycan ədəbiyyatı, Ümumi tarix, Azərbaycan tarixi kafedraları  fəaliyyət göstərmişdir.

Fakültədə 2002-ci ildə Jurnalistika ixtisası açılmış, Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrası yaranmışdır.

2009-cu ildə Kitabxanaçılıq kafedrası yaradılmış, 2018-ci ildə Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrasına birləşdirilmiş, 2020-ci ildə o kafedradan ayrılmış Muzeyşünaslıq , arxiv işi və abidələrin qorunması kafedrasının tərkibinə verilmişdir.

2012-ci ildə Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası açılmışdır.

Fakültədə “Tarix müəllimliyi”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi”, “Tarix”, “Jurnalistika”, “Kitabxanaçılıq və informasiya”, “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması”, “Filologiya” ixtisasları üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

Qiyabi şöbədə “Tarix”, “Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti”, “Filologiya”, “Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması”, “Tarix”, “Filologiya” (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) əlavə ali təhsil ixtisasları üzrə bakalavr hazırlıqları həyata keçirilir.

Hal-hazırda fakültədə “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”, “Ümumi tarix”, “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı”, “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedraları fəaliyyət göstərir.

Fakültə yarandığı gündən Fakültə Elmi Şurası yaradılmış, hazırda Elmi Şuranın sədri Arif Ağalarov, sədr müavini Qadir Əkbərov, elmi katib Abdulla Mustafayev, tərkibi 16 nəfərdən ibarətdir.

 

Fakültə dekanı: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Arif Mamo oğlu Ağalarov

Tədris işləri üzrə dekan müavini: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Qadir İsmayıl oğlu Əkbərov

Məsləhətçi professor: AMEAının müxbir üzvü, professor Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu Səfərli

Akademik məsləhətçi (tyutor): Günay Adil qızı Ələkbərova

                                                      Aynur Bəhruz qızı Abbasova

Kompüter operatoru: Mahmudova Nahidə Paşa qızı

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 

Kafedralar

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

          “ Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı ” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində, “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı müəllimliyi” istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas  kafedralarından biridir.

           Gələcək mütəxəsislərin hazırlığında kafedra müxtəlif fənn üzrə tədris həyata keçirir. Tədris olunan  fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən tədris olunur. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur.

            Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası 13 mart 1970-ci ildə APİ-nin Naxçıvan filialında fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrası 31 may 1982-ci ildə təşkil olunmuşdur. 2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb.

            Kafedranın professor-müəllim heyətinin tərkibi 16 nəfərdən – 2 nəfər professor, 9 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 3 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllimdən ibarətdir. Kafedranın 2 texniki heyəti var: 1 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kabinəsinin müdiri, 1 nəfər kafedranın baş laborant.

Kafedraya rəhbərlik

“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası 13 mart 1970-ci ildə APİ-nin Naxçıvan filialında fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 31 may 1982-ci il tarixədək “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı” kafedrasına prof. Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu rəhbərlik etmişdir. 31 may 1982-ci il tarixdə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası ayrılaraq “Azərbaycan ədəbiyyatı” və “Azərbaycan dilçiliyi” kafedraları yaranmışdır.Həmin tarixdən 01 noyabr 2007-ci il tarixədək “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına prof. Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 1 noyabr 2007-ci il tarixdən 8 sentyabr 2021-ci ilədək  professor Qədimov Əsgər Nadir oğlu rəhbərlik edir. 2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb. Kafedraya prof. Qədimov Əsgər Nadir oğlu 2021-ci il sentyabradək rəhbərlik edib. 6 sentyabr 2022-ci ildən kafedraya Vəliyev Elburus Əli oğlu rəhbərlik edir.

Kafedranın tərkib hissəsi

  1. Elburus Əli oğlu Vəliyev – kafedra müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  2. Əsgər Nadir oğlu Qədimov  –filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
  3. Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
  4. Quliyev Əbülfəz Aman oğlu-AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
  5. Qalibə Əli qızı Hacıyeva – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  6. Əbülfəz Tahir oğlu Əzimli – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  7. Xanəli Abbasəli oğlu Kərimli –  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  8. Seyfəddin İbrahim oğlu Eyvazov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
  9. Qənirə İzətulla qızı Əsgərova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  10. Arifə Əziz qızı Zeynalova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  11. Arif Mamo oğlu Ağalarov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  12. Əli Həsənqulu oğlu Həşimov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  13. Arzu Yusif qızı Abbasova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  14. Hüseynzadə Əkrəm Rüfət oğlu- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  15. Nadir Qəşəm oğlu İsmayılov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
  16. Nicat Əsgər oğlu Yaqubov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  17. Qasımova Cənnət Qasım qızı – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kabinəsinin müdiri
  18. Əliyeva Röya Xeyrulla qızı – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının baş laborantı

Azərbaycan tarixi kafedrası

Naxçıvan  Dövlət Universiteti  yarandığı ilk gündən onun nəzdində “Tarix” kafedrası yaradılmışdır. Bu kafedra 1984-cü ildən “Azərbayca tarixi” kafedrası adlandırılmışdır.

Hal-hazırda  həmin kafedrada 11 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4 nəfər elmlər doktoru, 2 nəfər professor, 4 nəfər dosent, 3 nəfər fəlsəfə doktoru, 2 nəfər  müəllimdir. Kafedraya  t.e.d, dosent Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu rəhbərlik edir.

Kafedraya rəhbərlik 

1.      Zəhmət Şahverdiyev     1984-1986

2.      Mirhəşim Seyidov         1986-1990

3.      Allahverdi Hüseynov    1990-2006

4.      Zəhmət Şahverdiyev     2006-2022

5.      Xəzər Hüseynov            2023-

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

1.

Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu

t.e.d,dosent

2.

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, professor

3.

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, professor

4.

Abbasova Sevinc Zakir qızı

t.e.d,dosent

5.

Rəhimov Rafiq Vilayət oğlu

t.ü.f.d,dosent

 

6.

Hüseynbəyli Nadir Müzəffər oğlu

t.ü.f.d,b.m

7.

Zamanov Elçin Dağbəyi oğlu

t.ü.f.d,dosent

8.

Əkbərov Qadir İsmayıl oğlu

t.ü.f.d,b.m

9.

Əliyev Zamin Qasım oğlu

t.ü.f.d,b.m

10.

Məmmədli Nuray Qənbər qızı

Müəllim

11.

Hacıyeva Nuray Cavid qızı

Müəllim

12.

Hacıyeva Əsli Adil qızı

Kabinə müdiri

13.

Oruclu Nuranə Səfa qızı

Laborant

 

ÜMUMİ TARİX KAFEDRASI 

Tarix kafedrası 1967-ci ildə yaradılmış tarix bölməsinin əsasında formalaşmışdır.

“Ümumi tarix”  kafedrası  rektorluğun  10 sentyabr 1992-ci il tarixli 160 №li  əmri əsasında təşkil olunmuşdur.

“Ümumi  tarix”  kafedrasının professor-müəllim heyətinin tərkibi 8 nəfərdən – 5 nəfər tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfər tarix üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim, 2 nəfər müəllimdən ibarətdir. Kafedranın 1 texniki heyəti var: kafedranın laborantı.

Kaferaya rəhbərlik 

Tarix kafedrası 1967-ci ildə yaradılmış tarix bölməsinin əsasında formalaşmışdır. Tarix bölməsinə 1967-ci ildən 1970-ci ilə qədər  direktor vəzifəsində işləyən  dosent Əli Əliyev rəhbərlik etmişdir. O, 1970-1973-cü illərdə isə tarix  kafedrası kimi  formalaşan kafedraya  rəhbərlik  etmişdir.

Tarix kafedrasına 1973-1984-cü illərdə tarix elmləri namizədi, dosent Ziyad Təhməzov, 19 dekabr 1984-cü ildən 20 sentyabr 1986-cı ilədək dosent Zəhmət Şahverdiyev, 1986-cı ilin sentyabr ayından 27 oktyabr 1992-ci ilə qədər tarix elmləri namizədi Mirhəşim Seyidov rəhbərlik etmişdir.

 Tarix  kafedrası  rektorluğun  10 sentyabr 1992-ci il tarixli 160 №li  əmri Azərbaycan tarixi və Ümumi tarix  kafedralarına ayrılmışdır.

27 oktyabr 1992-ci ildən 18 dekabr 1997-ci ilə qədər dosent Həmzə Cəfərov, 18 dekabr 1997-ci ildən may 2008-ci ilə qədər tarix elmləri namizədi, dosent İsmayıl Zeynalov rəhbərlik etmişlər. 2008-ci ildən 2018-ci il iyun ayınadək dosent Kəngərli İlqar İsmayıl oğlu kafedraya rəhbərlik etmişdir.

İyun 2018-ci ildən 27 noyabr 2023-cü ilədək tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu kafedraya rəhbərlik etmişdir.

27 noyabr 2023-cü il tarixdən dosent Bağırov Rəsul Bəşirəli oğlu kafedraya rəhbərlik edir.

Kafedra müdiri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəsul Bəşirəli oğlu Bağırov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrası 

 “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində, Jurnalistika ixtisası üzrə kadr hazırlayan kafedradır.

 Universitetdə “Jurnalistika” ixtisası 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra 2002-ci ildə “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı” kafedrası adı ilə təşkil olunmuşdur. 2018-ci ildən  “Jurnalistika və kitbxanaçılıq”, 2020-ci ilin sentyabrından isə “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı  kafedrası adı ilə regionda ali təhsilli jurnalist mütəxəssislərin yetişdirilməsində mühüm rol oynayır. Kafedraya 2001-2006-cı illərdə dos.İ.Cəfərov, 2006-2013-cü illərdə dos. S.Surə və 2013-cü ildən bu günədək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Şirəliyeva  rəhbərlik edir. Bölmənin ilk buraxılışı  2005-ci ildə olmuşdur.

Bölmənin professor-müəllim heyətinin tərkibi 7 nəfərdən ibarətdir. 

Kafedra müdiri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva 

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

“Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedrası

            KAFEDRANIN TARİXİ 

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin nəzdində “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq “ kafedrası 2012-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda kafedranın 11 əməkdaşı vardır. Bunlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, 5 nəfəri fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 2 nəfər müəllim və 1 nəfər laborantdır.

 

KAFEDRAYA RƏHBƏRLİK

 

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin rektorunun əmri ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Əliyev Məmməd Həsən oğlu 2012-cı ilin sentyabr   ayından etibarən kafedraya ictimai əsaslarla müdir təyin edilmişdir.  2015-ci ildən etibarən isə tam ştat kafedra müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.