Tələbə say tərkibi

2020-2021-cu tədris ilində Magistratura ixtisaslaşmaları üzrə tələbələrin say tərkibi haqqında məlumat

  İstiqamətlərin, ixtisasların adı İxtisasın kodu I kurs II kurs Bütün kurslarda təhsil alan onlardan qadınlar 2019-cu il məzun sayı onlardan qadınlar
1 Dilşünaslıq (İngilis dili ) 060201 6 10 16 16 9 9
2 Dilşünaslıq (Alman dili) 060201 1   1 1    
3 Dilşünaslıq (Fransız dili) 060201 1   1   1 1
7 Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili üzrə) 060103 8 6 14 14 6 6
8 Azərbaycan dili 060201 3 3 6 5 3 3
9 Azərbaycan ədəbiyyatı 060201   1 1 1    
11 Ədəbiyyatşünaslıq (Xarici  ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı,) 060201     0   2 2
12 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodolog. 060101 5 6 11 9 5 4
13 Texnologiya fənninin tədrisinin metodikası və metodologiyası 060107 3 1 4 4 1 1
14 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi 060119 10 7 17 15 10 9
15 Sosial pedaqogika 060119 7 7 14 12 11 10
16 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq 060119 9 5 14 10 7 7
17 Muzeyşünaslıq 060301 1 2 3 3 4 4
18 Arxoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 060301 2   2 1 3 1
21 Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060111 3 3 6 5 2 1
22 Dövlət hüququ 060212 10 3 13 6 13 4
23 Mülki və təsərrüfat hüququ 060212 5 7 12 7 9 3
24 İnsan hüquqları 060212 3 2 5 2 2  
25 Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya 060213 2 3 5 4 2 1
26 Biblioqrafiyaşünaslıq 060215   1 1 1    
27 Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 060215   1 1 1 2 2
28 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi 060302 5 5 10 9 5 4
29 Musiqi tənqidi 060307 6 5 11 9 6 5
30 Etnomusiqişünaslıq 060307 4   4 3 3 3
31 İnstrumental ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi  (musiqi alətləri üzrə) 060303 5 3 8 6 2 2
32 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060108 2 1 3 3    
33 Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması 060633 2 2 4 1 2  
34 Şəhərsalma 060633 1   1   1 1
35 Turizm və sosail mədəni servis xidməti 060803 6 3 9 3 3 1
36 Otelçilik 060803 1 2 3      
37 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 060401 1   1   2  
39 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 060402 1 1 2 1 3 1
40 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 060404 4 8 12 2 8 2
42 Makroiqtisadi siyasət 060404 2 1 3 1    
43 Strateji   idarəetmə 060407 3 2 5   2  
44 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri 060401 1 2 3      
45 Menecment (müəssisələrin  təşkili və idarə edilməsi) 060407 1   1   1 1
46 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 060105 3 2 5 4 3 3
47 Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060104 3 2 5 5 3 3
48 Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060110 3 2 5 5    
49 Biologioya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060109 1 2 3 3 6 5
50 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060112 3 2 5 4 4 4
51 Elektroenergetika 060608 1   1      
52 Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı 060621 2   2 1 1 1
54 Baytarlıq sanitar ekspertizası 060704 1   1 1    
55 Parazitologiya və invazion xətəliəklər 060704 2   2 1    
57 Mamalıq ginekologiya və süni mayalanma 060704 1   1 1    
58 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060113 6 6 12 11 5 5
59 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060114 1   1      
60 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 060632 12 5 17 13 11 8
61 İdarəetmədə informasiya sistemləri 060632 9 3 12 7 2 1
62 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi 060622 2   2   1 1
63 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060304 1   1      
64 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060311 1   1 1 1 1
65 Meliorasiya mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 060637 1   1 1 1  
66 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 060802 2 1 3 1 1  
67 Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat 060802 2   2 2 2  
68 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 060805 4 3 7 8 4 3
70 Əczaçılıq texnologiyası 060801 1 1 2 2    
71 İnsan və heyvan fiziologiyası 060505 3 3 6 5    
72 Botanika 060505 4 4 8 8    
73 Ekoloji biologiya 060505 2 1 3 2    
74 Onurğasızlar zoologiyası 060505 2 3 5 5    
75 Bərk tullantıların emalı texnologiyası 060649 2 2 4 3    
76 Gənclərlə iş 060805 3 2 5 3    
78 Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 060302     0   1 1
79 Elektrik şəbəkə və sistemləri 060608     0   1  
82 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi 060410 2   2      
84 Bitki fiziologiyası 60505 2   2 2    
85 Beynəlxalq münasibətlər tarixi 60213 2   2      
      208 147 355 254 177 124