Laboratoriyalar və auditoriyalar

1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Psixoloji Xidmət Və Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası” 

2. Kimya laboratoriyaları Y.H.Məmmədəliyev adına elmi-tədqiqat kimya laboratoriyası, laboratoriya müdiri otaqları, anbarlar, müxtəlif fənlərin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuş laboratoriya və auditoriyalardan ibarətdir.

100 – Anbar
101 – Ümumi və qeyri-üzvi kimya laboratoriyası
102 – Analitik kimya
103 – Laboratoriya müdiri otağı
104 – Üzvi və YMB kimyası laboratoriyası
105 – Kimya texnologiyası və neft kimyası
106 – Anbar
107 – Fiziki və kolloid kimya laboratoriyası
108 – Auditoriya
109 – Auditoriya
110 – Akademik Yusif Məmmədəliyev adına elmi tədqiqat kimya laboratoriyası
111 – Laboratoriya müdiri otağı
112 – Elektrokimya və metallar kimyası
113 – Auditoriya

 

Laboratoriyalarda olan cihaz və avadanlıqlar

 

Cihaz və avadanlığın adı Markası və modeli Sayı
Spektrafotometr SOİF V-5000 2
Analitik tərəzi AND HR-200 1
Həssas tərəzi KERN PFB 1
Qurutma və qızdırma peçi M1914 1
Kül peçi Elektromag 1
Santrifüj Elektromag M815P 1
Konduktometr   1
pH metr CRİSON Basic20 4
Refrektometr ATAGO 1
Potensiostat   1
Maqnit qarışdırıcı qızdırıcı ilə birlikdə biosan MSH-300, Wisd MSH-20A 2
Elektron pipet Axygen 13
Viskozimetr Myr VP 1000 1
Eksikator   3
Digital Büret İSOLAB 1
Distilyator   1
Reostat   3
Maqnit qarışdırıcı, qızdırıcı VELP SCİENTİFİCA F20500162 2
Cilalayıcı Dentalfarm 1