Əlavə ali təhsil proqram

  1. Hüquqşünaslıq
  2. İqtisadiyyat
  3. Mühasibat
  4. Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri)
  5. Psixologiya
  6. Musiqişünaslıq
  7. Tarix
  8. İnformasiya texnologiyaları