Doktoranturaya qəbul üçün imtahan sualları - 2023

 1. Fəlsəfə
 2. Kardiologiya
 3. Kompüter qurğuları və texnologiyası
 4. Nəqliyyat qurğuları
 5. Elektrotexnika
 6. , Elektrotexnika mühəndisliyi
 7. İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri
 8. Ekonometriya, iqtisadi statistika
 9. Sahə iqtisadiyyatı
 10. İqtisadi coğrafiya
 11. Mülki hüquq, sahibkarlıq hüququ, ailə hüququ, beynəlxalq xüsusi hüquq
 12. German dilləri (alman dili)
 13. German dilləri (ingilis dili)
 14. Roman dilləri
 15. Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)
 16. Sosial iş
 17. Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi
 18. Qeyri-üzvi kimya