Magistratura Təhsil proqramı

Əczaçılıq texnologiyası

Sosial iş

Turizim və otelçilik

Bədən tərbiyəsi və idman

Baytarlıq

Meliorasiya və su təsərrfüfatı tikintisi mühəndisliyi

Memarlıq

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

Dəmir yolu nəqliyyat və təsərrüfatı mühəndisliyi

Elektroenergetika mühəndisliyi

Kompüter elmləri

İnformatika fənninin tədrisi və metodologiyası

Tarix fənninin tədrisi və metodologiyası

Fizika fənninin tədrisi və metodologiyası

Coğrafiya fənninin tədrisi və metodologiyası

Kimya fənninin tədrisi və metodologiyası

Biologiya fənninin tədrisi və metodologiyası

Riyaziyyat fənninin tədrisi və metodologiyası

Təsviri incəsənət fənninin tədrisi və metodologiyası

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimliyi

Musiqi fənninin tədrisi və metodologiyası

Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

Biznesin idarə edilməsi

Menecment

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

Dünya iqtisadiyyatı

Rəngkarlıq

Aktyor sənəti

Xalq çalğı alətlərinin ifaçılığı

Musiqişunaslıq

Bəstəkarlıq

Drijorluq

Solo oxuma

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası

Sənətşünaslıq

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

Kitabxanaçılıq və informasiya

Beynəlxalq münasibətlər

Hüquqşünaslıq

Coğrafiya

Biologiya

Kimya

Riyaziyyat

Fizika

Psixologiya

Tarix

Jurnalistika

Tərcümə

Filologiya

Pedaqogika